Avloppsbrunnar

Slamavskiljare och infiltrationsdelar

Slamavskiljare/Trekammarbrunn

Trekammarbrunnen är en typ av slamavskiljare. För dig som inte är ansluten till det kommunala avloppssystemet så är trekammarbrunnen den centrala delen i ditt avlopp. Där avskiljs de fasta partiklarna och sedimenteras till ett slam. Gråvattnet leds sedan vidare till nästa steg i avloppssystemet, vanligtvis infiltrationen.

Vi är återförsäljare av Tranåsbrunnen som är en väl beprövad betongbrunn i endast två delar. Den stora bredden gör den lågbyggd mot de betongringar som använts traditionellt och sparar därmed grävdjup och tid.
Ställt mot en plastbrunn så är Tranåsbrunnen både beständigare och ger bättre insyn vid inspektion.

Brunnen är 2m³ och räcker till ett hushåll på 5 Person-Ekvivalenter (PE).
Behövs mer volym så går det att komplettera med en eller två förbrunnar för att komma upp i 4m³ respektive 6m³.

Vid behov av större anläggningar så säljer vi även Tranås XL-brunn.

Fördelningsbrun

DiameterHöjd (mm)UtloppVikt (kg)
60012002520
60012003520

Modell av trekammarbrunn

Volym2m34m36m3
Kapacitet1 Hushåll 5 PE2 Hushåll 10 PE3 Hushåll 15 PE
Antal brunnar1 st2 st3 st
Innerdiameter1630 mm1630 mm1630 mm
Ytterdiameter1750 mm1750 mm1750 mm
Totalvikt2600 kg5200 kg7800 kg
Vikt tyngsta del1800 kg1800 kg1800 kg
Bygghöjd2200 mm2200 mm2200 mm
Inloppshöjd1200 mm1200 mm1200 mm

Vi säljer även efterkommande delar så som pumpbrunnar för vidarepumpning av gråvatten och fördelningsbrunnar samt infiltrationspaket.

En standard fördelningsbrunn är 600mm i innerdiameter och har 2 eller 3 utgående rör till infiltrationen.
Längden och antalet rör beror på din avloppsanläggnings storlek och markförhållandena i backen.

Tänk på att enskilda avlopp kräver tillstånd från din kommun för att anläggas och för vissa ändringar. Ta alltid kontakt med din kommun om du är osäker.

Läs mer om slamavskiljare på Tranås Cementvarufabriks hemsida

Slamavskiljare/Trekammarbrunn

Trekammarbrunnen är en typ av slamavskiljare. För dig som inte är ansluten till det kommunala avloppssystemet så är trekammarbrunnen den centrala delen i ditt avlopp. Där avskiljs de fasta partiklarna och sedimenteras till ett slam. Gråvattnet leds sedan vidare till nästa steg i avloppssystemet, vanligtvis infiltrationen.

Vi är återförsäljare av Tranåsbrunnen som är en väl beprövad betongbrunn i endast två delar. Den stora bredden gör den lågbyggd mot de betongringar som använts traditionellt och sparar därmed grävdjup och tid.
Ställt mot en plastbrunn så är Tranåsbrunnen både beständigare och ger bättre insyn vid inspektion.

Brunnen är 2m³ och räcker till ett hushåll på 5 Person-Ekvivalenter (PE).
Behövs mer volym så går det att komplettera med en eller två förbrunnar för att komma upp i 4m³ respektive 6m³.

Vid behov av större anläggningar så säljer vi även Tranås XL-brunn.

Fördelningsbrun

DiameterHöjd (mm)UtloppVikt (kg)
60012002520
60012003520

Modell av trekammarbrunn

Volym2m34m36m3
Kapacitet1 Hushåll 5 PE2 Hushåll 10 PE3 Hushåll 15 PE
Antal brunnar1 st2 st3 st
Innerdiameter1630 mm1630 mm1630 mm
Ytterdiameter1750 mm1750 mm1750 mm
Totalvikt2600 kg5200 kg7800 kg
Vikt tyngsta del1800 kg1800 kg1800 kg
Bygghöjd2200 mm2200 mm2200 mm
Inloppshöjd1200 mm1200 mm1200 mm

Vi säljer även efterkommande delar så som pumpbrunnar för vidarepumpning av gråvatten och fördelningsbrunnar samt infiltrationspaket.

En standard fördelningsbrunn är 600mm i innerdiameter och har 2 eller 3 utgående rör till infiltrationen.
Längden och antalet rör beror på din avloppsanläggnings storlek och markförhållandena i backen.

Tänk på att enskilda avlopp kräver tillstånd från din kommun för att anläggas och för vissa ändringar. Ta alltid kontakt med din kommun om du är osäker.

Läs mer om slamavskiljare på Tranås Cementvarufabriks hemsida