För att göra en lång historia kort

Pilgrimsstad cementvarufabrik är ett familjeägt företag. Historien om företaget började egentligen i Dvärsätt där Dick Olsson var med och startade Dvärsätts betong 1968. På den tiden tillverkades endast betongsten som levererades till Östersund där det byggdes för fullt.

Dick köpte 1973 Pilgrimstads Cementvarufabrik med anor från 30-talet och hela produktionen flyttades till Pilgrimsstad. Då tillverkades i huvudsak betonghålsten och brunnsringar.

Idag har både fabriksområdet och sortimentet förändrats, från att ha varit ett mindre företag med smal inriktning har företaget vuxit i tillverkningsvolym och antal produkter.

2015 tog sonen Roger över företaget och idag tillverkas framförallt prefab-produkter i form av väggar, plintar, socklar, stödmurar och ringar.
Målsättningen är fortsatt densamma som alltid, att tillverka bra produkter efter kundens önskemål.

För att göra en lång historia kort

Pilgrimsstad cementvarufabrik är ett familjeägt företag. Historien om företaget började egentligen i Dvärsätt där Dick Olsson var med och startade Dvärsätts betong 1968. På den tiden tillverkades endast betongsten som levererades till Östersund där det byggdes för fullt.

Dick köpte 1973 Pilgrimstads Cementvarufabrik med anor från 30-talet och hela produktionen flyttades till Pilgrimsstad. Då tillverkades i huvudsak betonghålsten och brunnsringar.

Idag har både fabriksområdet och sortimentet förändrats, från att ha varit ett mindre företag med smal inriktning har företaget vuxit i tillverkningsvolym och antal produkter.
Idag tillverkas betonghålsten, trädgårdsplattor, marksten, stödmurar, trekammarbrunnar, vattenbrunnar, L-stöd, infiltrationsbrunnar samt rena beställningsuppdrag på exempelvis marksilos och husväggar. Anläggningen är idag till stor del helautomatisk och sträcker sig över 1000 m². Allt för att kunna svara upp mot efterfrågan och önskningar mot kund.

Även om Pilgrimsstads Cementvarufabrik har varit med om många förändringar under årens lopp har familjens engagemang bestått. Dick och hans fru Monica är fortfarande delaktiga i produktionen och deras son Roger samt hans hustru Ulrika har nu tagit över driften av företaget. Målsättning är densamma som alltid, att tillverka bra produkter efter kundens önskemål.