Brunnsringar används inte bara för vatten-, avlopps- och kabelbrunnar. De är också vanliga att använda när man bygger en brygga, grillplats eller brandpoströr. Nedan finner du en förteckning över de mått vi gör. Diametern är det invändiga måttet.

Dokument:
 Byggvarudeklaration byggelement
 

Roger Göthesson - VD


Kontakta oss gärna för mer info eller offert:
Växel: 0693 - 310 49

Roger:
Roger@pcf.one
Pehr:
Pehr@pcf.one

Vår cement kommer från:Brunnsringar bruksfogade (bf)
Diameter (mm) Höjd (mm) Vikt (kg)
400 400 80
600 200 80
600 300 100
600 600 200
900 200 100
900 300 150
900 600 310
1200 300 225
1200 600 450
1500 300 360
1500 600 720


Brunnsringar Gummitätade (gt)
Diameter (mm)  Höjd (mm)  Vikt (kg)
1000 500 380
1000 600 475
1000 900 855
1200 800 1090
     


Konisk överdel
Diameter (mm) Höjd (mm) Vikt (kg)
900 750 350
1000 600 450
1200 800 650


Passdelar (b6)
Diameter (mm)  Höjd (mm)  Vikt (kg)
600 50  
600 75  
600 100  
600 150  


Fördelningsbrun
Diameter (mm)    Höjd (mm) Utlopp Vikt (kg)
600 1200 2 520
600 1200 3 520
       


Bottendelar
Diameter (mm) Höjd (mm)  Vikt (kg)
600 600 270
900 600 460
1000 900 725
1200 600 725
1200 (gt) 800 1400
1500 600 1145
     


Lock, ej körbara 
Diameter* (mm)  Höjd (mm)   Vikt (kg)
400 40 30
600 75 65
650 med 400 hål 80 50
900 75 115
1000 200 350
1200 200 500
1200 med manhål 100 335
1500 med manhål 125 500
1200 100 385
1500 125 550

*Med diameter på lock avser vi diametern på brunnen/hålet som locket passar till.


 
 
PILGRIMSTAD
CEMENTVARU AB
Centrumvägen 55
834 21 BRUNFLO


 
  Besöksadress:
Hållborgsån 105
843 97 PILGRIMSTAD 
  Tel: 0693-310 49   Kontakt:
Roger Göthesson
pilis.roger@telia.com
  Copyright 2015