Ombyggnationer

2015-07-23

Inom kort är vårat nya rymligare fikarum färdigt för att användas.


PILGRIMSTAD
CEMENTVARU AB
Centrumvägen 55
834 21 BRUNFLO


 
  Besöksadress:
Hållborgsån 105
843 97 PILGRIMSTAD 
  Tel: 0693-310 49   Kontakt:
Roger Göthesson
pilis.roger@telia.com
  Copyright 2015